Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

Történelemoktatók az új történelem atlaszról ....

2018. május 18. 05:14 - Öreganyus

erettsegi.jpgA jelenlegi (2018. május-júniusi) érettségi vizsgaidőszak végeztével a jogszabályok értelmében a továbbiakban a történelemérettségin kizárólag „az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” – közismertebben az új OFI-s atlasz – lesz használható segédanyagként. Ez már önmagában is indokolja, hogy állást foglaljunk a kérdésben, de tekintetbe véve, hogy Egyesületünk véleményét nem csak kikérték, hanem jelentős részben meg is fogadták (amennyire az anyagi feltételek engedték) az atlasz második, mélyreható átdolgozásakor, mindenképpen szükséges közrebocsájtani véleményünket – egyúttal előre jelezve, hogy még az idei évben teret adunk az atlasz vezetőszerkesztőjének, hogy részletesen bemutassa az új atlaszt és a benne megvalósított lényegi változtatásokat.

A történelemtanárok több ezer fős társadalma nem egységesen gondolkodik a kérdésben. Feltehetőleg vannak, akik ragaszkodnának a korábbi, a diákok által borsos áron beszerezhető, terjedelmes atlasz használatához, de a kollégák az alacsony áron beszerezhető (vagy az állam által ingyenesen biztosított), megfelelő terjedelmű taneszközből is eredményesen tudják tanítani a diákjaikat.

Egyesületünk az országos Kosáry Domokos Történelemverseny minden fordulójában az új OFIs atlasz használatát kérte számon, egy csak térképhasználati kompetenciát igénylő feladattípusban. A visszajelzések alapján az egyik legnépszerűbb feladatunk volt, melynek során az atlasz tökéletesen vizsgázott.

Az általános álláspont mellett két konkrét kérdésben külön is megosztanánk véleményünket –ismét jelezve, hogy a jövőben az arra leghivatottabb szakértőnek, az atlasz vezetőszerkesztőjének kívánunk teret biztosítani a taneszköz alapos bemutatására:

1. Akkor amikor a társadalom és a szakma is jelentős mértékben egyetért abban, hogy szükséges a tananyag valamilyen mértékű csökkentése, differenciálása, egyértelműen kijelenthető, hogy az új atlasz terjedelme – bár a régebbiekhez képest szűkebb, mégis – kielégítő, minden érettségi téma föllelhető benne. A történelemtanárok többsége az egyes konkrét témák tanórai feldolgozásakor ma már sokkal inkább a tankönyvi térképeket használja, illetve saját térképeket vetít ki. Ennek megfelelően az atlasz egyre inkább, mint érettségi segédanyag kerül használatra, amikor is kifejezetten előnyös a megrostáltabb, az érettségi témákra jobban koncentráló tartalom. Megítélésünk szerint tehát ma – a színes tankönyvek és internet korában – anakronizmus a mostaninál jelentősen nagyobb terjedelmet várni, különösen, ha az atlasz árát, ezáltal az esélyegyenlőséget is tekintetbe vesszük.

2. Az atlasz végén található „képes évszámmutató” véleményünk szerint a legbővebb adatforrás, amit a jogszabálynak megfelelve be lehet illeszteni az atlaszba. Tökéletesen egyetértünk abban a szerkesztőkkel (sőt, magunk is ezt javasoltuk), hogy a diákoknak a kerettantervi dátumokat az atlasz térképlapjait értelmezve kell megtalálniuk és felhasználniuk (ha épp a kerettanterv által előírt és ezáltal kötelezően ismerendő évszámot illetően elbizonytalanodnának), hiszen az atlasz maga is forrásként segíti a diákok munkáját, így a térképolvasási kompetenciát kell alkalmazni az atlasz használatakor, nem pedig egyszerűen a kronológiai listából kimásolni az előre megírt mondatokat. Nem mellékesen pedig a történelemtanárok és a társadalom elsöprő többsége is egyetért abban, hogy a történelemoktatásnak alapfeladata egy fajta „nemzeti műveltségi minimum” elsajátíttatása a diákokkal, mely évszámok ismeretét is jelenti.

A fent leírtakat összegezve tehát Egyesületünk, ezáltal pedig a történelemtanárok jelentős része megfelelőnek tartja az új atlaszt. Mind tanórán használható taneszköznek, mind pedig érettségi segédanyagnak alkalmas, a kerettanterv és érettségi vizsgakövetelmények által előírt témákat feldolgozza. Az évszámmutatónál bővebb kronológiát sem hasznosnak, sem indokoltnak nem tartunk.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöksége

és tankönyvelemző munkacsoportja

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva,  Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza.