Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

Gyermekvállalási kedv - ahogy azt Móricka elképzeli ....

2018. április 21. 06:57 - Öreganyus

varandos.jpgAranyoskáim!

Nem tudok szó nélkül elmenni, Az Áldott, Jó Ember pénteki nyilatkozata mellett, melyben azt jelentette be: megállapodást akar kötni a magyar nőkkel, a demográfiai helyzet javításáért, mégpedig 20-30 évre szólóan. Paktumot ajánlj azoknak az Anyáknak, és leendő Anyáknak, akiket a kormányzat, tulajdonképpen semmilyen szinten nem támogat. Pedig a gyermekvállalási kedv nem Az Áldott, Jó Ember felszólításától, hanem az Anyák szociális biztonságának, kormányzat általi megteremtésétől fog fellendülni.

Ugyanis egyetlen Anya sem teszi ki nélkülözésnek már megszületett, vagy akár tervezett gyermekét, csak azért, hogy Az Áldott, Jó Ember kedvében járhasson. Az alkalmi Bözsik pedig ehhez nagyon kevesek. Akiknek pedig elegendő, nos, ők már nem szülhetnek. … Úgyhogy nem kis bibi van Az Áldott, Jó Ember elképzelésében. ….

Az Áldott, Jó Ember csak két tényezőt hagy figyelmen kívül e jeles elképzelése megalkotásakor. Az egyik tény az, ami figyelmen kívül maradt, hogy a gyermekvállaláshoz nem csak a nők szükségesek, hanem a férfiak is. És, ha olyan család-, foglalkoztatás- és szociális politikát fog alkalmazni, mint amit eddig is, akkor az aktív korú, nemzőképes férfiakat még inkább el fogja üldözni az országból. Akik, a már megszületett (vagy épp tervezett) gyermekük létbiztonságának megteremtése érdekében válnak más országban gazdasági bevándorlókká. Itthon ugyanis számukra mindez lehetetlen, a fentebb említett, makrokörnyezeti tényezők miatt. Gondolom, a gyermekvállalási kedv feléledését nem a Spermabankok megrohamozásával képzeli el a Nagyságos Úr. …

A másik tény az, hogy – szintén a fent említett makrokörnyezeti tényezőkből adódóan - a gyermekek neveléséhez szükséges állami támogatásokat nem indexálják, nem teszik inflációkövetővé, ami azt eredményezi, hogy a családi pótlék, vagy a GYES összege napjainkban már egy gyermek havi pelenkaköltségét sem fedezi. Ehhez vegyük hozzá azt a tényt is: a gyermekgyógyszerekről, és a gyermekek számára szükséges gyógyászati segédeszközökről elvették az állami támogatást, miközben sem a családi pótlék, sem a GYES összegét nem emelték. Egy nő pedig, ha felelősen gondolkodik, akkor fog gyermeket vállalni, hogy ha a szükség esetleg úgy hozná, akkor egyedülnevelőként is fel tudja nevelni a gyermekét. Nos, ez jelen szociálpolitikával nem fog menni. Már a KSH is kimutatta azt a tényt: a legszegényebb családok azok, ahol a gyermekeket egyedül neveli valamelyik szülő.

Egyedülnevelővé pedig nemcsak válás útján válhat a szülő, hanem a másik szülő halálával, vagy megrokkanásával is. Nézzük azt az esetet, ha az egyik szülő elhalálozik. Az Áldott Jó Ember ebben az esetben úgy gondoskodott az árvává vált gyermekekről, hogy az árvasági ellátásról elvette az alanyi jogosultságot, és azt az elhúnyt szülő bedolgozott szolgálati idejének meglétéhez kötötte. Tehát, ha az egyik szülő fiatalon hal meg, mondjuk egy közlekedési balesetben, és még nem volt meg a 4 évnyi munkaviszonya, akkor az ő gyermeke nem részesülhet árvasági ellátásban. Kérdés: az özvegy szülő a tíz éve nem emelkedő családi pótlékával, és egy munkabérrel hogyan legyen képes eltartani egy lakást és egy gyermeket? Ha több gyermek maradt félárván, még inkább érvényes a kérdés. Özvegyi nyugdíjra ugyanis nem jogosult, szintén az említett szolgálati időhöz való új kikötés miatt.

Vegyük azt az esetet, ha az egyik szülő megrokkan, miközben gyermeke növekszik. Ezekben az élethelyzetekben is számos nehezítést vezetett be ez Az Áldott Jó Ember, mert eldöntötte, hogy a rokkantak szimulálnak, tehát, akinek még mozog egyik vagy másik végtagja, akkor az illető rehabilitálható (még a rákos megbetegedéssel élők is). Miközben elvette a rokkantnyugdíj lehetőségét, és a rokkantak kapják ehelyett a rehab ellátást, ami nem éri el a minimálbér felét sem (s mint tudjuk, a minimálbér eleve nem éri el a létminimum szintjét hazánkban). Ebből az ellátásból szükséges a rokkantnak az életben maradását biztosító gyógyszereit kiváltani (amelyeken már szintén nincs állami támogatás). Tehát tény: a rokkant, Az Áldott Jó Ember jóvoltából, nem képes arra, hogy önmaga létfenntartásáról gondoskodjon. Ami azt jelenti: az egészséges szülőnek kell fenntartania a lakásukat, a gyermeküket, és a rokkantat is. A rokkant családtag eltartása után azonban nem igényelhető családi adókedvezmény (ami Az Áldott Jó Ember egyik vesszőparipája), pedig ugyanolyan eltartotti státuszban van, mint egy keresettel nem rendelkező gyermek. És, tulajdonképpen a jövedelme is pont annyi, mint amennyi állami támogatás jár egy gyermek után. …

Azt már tavaly kitalálta ez Az Áldott Jó Ember, hogy a gyermeket vállaló anyák diákhitelét elengedi, hogy ennyivel kevesebb teher legyen az anyákon. Ez, ugye, tudjuk: a félmegoldás negyede, nem több. A Bank ugyanis nem hülye – és nem is a jótékony szolgálatairól híres. Ha az adósok egyik felének központilag elengedik a feléjük való tartozásukat, azt bizony be fogják húzni az adósok másik felén. Érthetőbben: ha mindkét szülő diákhitelt igényelt a felsőfokú tanulmányaihoz, de az anya diákhitelét elengedik, akkor az apa diákhitelének kamatait növelik majd meg olyanformán, hogy a bank ugyanakkora bevételnél maradhasson, mintha az anya is visszafizetné a diákhitelét. Ez egyértelmű, mert egyik bank neve előtt sem szerepel a „Máltai Szeretetszolgálat”, vagy a „Vöröskereszt helyi kirendeltsége” elnevezés. …

Apropó, Bank. Ha Bank, akkor CSOK. … Már a bevezetése előtt jeleztem, nagyon havaz a devizahitelek rendszerstruktúrájára ez az elképzelés. Csak legyintett mindenki. Most már mindez egyre szembetűnőbb: hocira (értsd: bemondásra, okirati igazolás nélkül), boldog-boldogtalannak tolják kifelé a CSOK-ot. Természetesen, kizárólag akkor, ha azt hitellel kombinálják. Ha a jelenben mindez generálja is a gyermekvállalási kedvet, a gyermek felnevelésének futamideje közben bekövetkezhet még egy 2013. Merthogy a 2004-ben, ugyanebben a formában kitukmált devizahitelek akkor dőltek be. Alig 10 év fog kelleni tehát majd ahhoz, hogy a most, bemondásra kifolyósított, hitellel kombinált CSOK-ok dőljenek (hiszen közben beüthet egy, vagy több szülőtartás, egy megrokkanás, vagy egy haláleset), és vigyék a családok fölül a házat. Természetesen a Bankok. Mert mindig a Bankok járnak jól.

Szülőtartás. A gyermekvállalás kérdésében nem mehetünk el Az Áldott Jó Ember által kötelezően bevezetett szülőtartás kérdése mellett. Szendvicsnemzedéket alakított ki ezáltal, mert a fiatalnak nemcsak a gyermekét, de szülőjét is el kell tartania, beékelődve a kétféle tartási kötelezettség közé, mert Állam Bácsi úgy döntött: kivonul az idősek ellátásából. Mindezt megfejeli azzal, hogy szülés-kényszert alkalmazna a szüleik tartására kötelezett fiataloknál – mindenféle kamu beetető-szöveggel.

Miért írom azt, hogy egy, vagy több szülőtartást is figyelembe kell venni a hitellel kombinált CSOK-ok esetében (és egyébként is)? Mert egy házaspár esetében négy szülő van (ha mindegyikük életben van), aki szorulhat tartásra. Ezt ne felejtsük el. Ráadásul a négy szülőn kívül lehet még mostohaszülője is, aki gyermekként őt tartotta, de majd tartásra fog szorulni ő maga is. Két édes és egy mostohaszülővel, ha a másik oldalon két szülővel számolunk, akik mindegyike tartásra szorul (lesz ilyen), már öt eltartandó családtagról beszélünk – és ebbe a szülőket magukat, és gyermekeiket még nem számoltam bele. Ha a házaspár mindkét tagjának volt mostohaszülője, akkor az eltartandók létszáma pontosan ennyivel fog emelkedni. Ha egy mostohaszülője volt, aki őt gyermekként tartotta, miközben felnőtt, és nem több.

Vagy nézzük azt az esetet, amikor a fiatalok még a Mamahotelben élnek – mert egész egyszerűen nincs annyi jövedelmük, amelyből saját lakáshoz, vagy saját bérleményhez tudnának jutni. Szociális bérlakások nem épülnek, az önkormányzati lakásokra egyre hosszabb várakozó lista áll rendelkezésre. Ami csak növekedni fog azáltal, hogy a tűzközeli emberek potom pénzért, saját részre megvásárolhatják az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, elvéve ezzel a szegényebb társadalmi rétegből származó fiatal szülők kedvezményes árú lakásbérleti lehetőségeit.

Mint ahogyan nem mehetünk el a tartásdíj állami megelőlegezésének kérdése mellett sem szó nélkül, ha gyermekvállalásról van szó. Ez az összeg nem lehet több, mint 15 000 forint. Természetesen bruttóban (ne gondold, hogy ebből az összegből nem kell adót fizetned), mert a kézhez kapott, nettó tartásdíj pontos összege: 14 250 forint, havonta. Teljesen függetlenül attól, mennyi tartásdíjat ítélt meg a bíróság, a gyermek esetleg speciális szükségletei alapján és bizonyítottan, ha a különélő szülő nem fizeti meg a bíróság által megítélt összeget, akkor Állam Bácsi ennyit ad, és kész. … Pedig a gyermek vállalásához a gyermek felnevelése is hozzátartozik (ideális esetben), ami azt jelenti: a leendő anyáknak gondolniuk kell arra a helyzetre is, ha esetleg bekövetkezne egy bontóper a gyermeknevelés ideje alatt.

Áldozatvédelem csak névleg létezik Magyarországon, minek következtében nincs megfelelő számú Anyaotthon, de Családok Átmeneti Otthona sem. Az önkormányzati bérlakás szektorról pedig már értekeztem, fentebb. Tehát, ha a gyermek felnevelése közben az Anyának menekülnie kell a családon belüli erőszakból, akkor nincs hová mennie. De vállaljon még több, és még több gyermeket, hogy sok gyermekkel ne legyen hová mennie. Érdekes.

És ne felejtsük el a magyar gyermekvédelmi rendszert, és az azzal szorosan együtt járó rendszerabúzust sem. Mindaddig ugyanis, amíg a kormány szociálpolitikája ilyen szinten nem támogatja a szegényebb anyagi lehetőségek között élő családokat, addig az ezekben a családokban megszületett, és születendő gyermekeket nyakra-főre fogják kiemelgetni a családból, és helyezik majd őket hatósági gondozásba. S bár az Áldott Jó Ember szerint az állam számára kell szülnie egy nőnek, de ezt azért, bízom benne, nem így képzeli el. … A rendszerabúzus kormányzati felszámolására pedig nem látok különösebb erőfeszítéseket Állam Bácsi részéről. Pedig a hatósági gondozásban már most sem férnek el a kiemelt gyermekek. Kevés a nevelőszülő, még kevesebb a lakóotthon. Mert Lölö bácsinak az nem üzlet, így ezek nem épülnek, ellentétben a stadionokkal. …

Aranyoskáim!

Sajnos, egy blogbejegyzésnyi hely nem elegendő arra, hogy Az Áldott Jó Ember irreális gyermekvállalási elképzeléseinek buktatóit teljes egészében kifejtsem, így csak címszavakban (és nem is teljes mondanivalóban) tudtam írni Állam Bácsi elképzeléseinek buktatóiról.

Az Áldott Jó Ember az elképzelésének bereklámozása előtt ugyanis csak azt felejti el: Magyarországon nem csak Récsölök élnek, akik, saját lábon állva képesek volnának akár egy egész gyerekcsapat el- és fenntartására. … Amiről, egyébként, neki is pontos tudomása volna, ha a projektjei bevezetése előtt egyeztetne a valódi civilekkel, és nemcsak az álcivilek hangját hallaná meg.

Merthogy ő nem az a Király, aki álruhában elvegyülne a nép között, annak érdekében, hogy lássa, és érezze. …. Így fogalma sincs arról, milyen mindennapi gondokkal küszködik a népe. Ezért terheli őket nyakló nélkül, míg az utolsó le nem kapcsolja a villanyt. … Amiből, ugye, a szép szavak ellenére sem lesz demográfiai mutató javulás.

Szeretettel ölel titeket:

Öreganyus

Folytatásban:

.... mert így is lehet!

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva,  Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza.