Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

A gyermekgyilkos gyermekről ...

2018. május 22. 11:06 - Öreganyus

depresszio.jpgAranyoskáim!

Nehéz szívvel ültem ma a billentyűkhöz. Még mindig nem tértem magamhoz, miután hallottam a hírt arról, hogy egy gyermek, brutális kegyetlenséggel megölt egy gyermeket. A meggyilkolt kislány szüleinek nemcsak azt kell tudniuk felfogni, hogy lányuk gyilkosság áldozata lett, hanem azonosítani is kellett gyermekük, a gyilkosa által szétroncsolt holttestét. A gyilkos gyermek előzetesben van – de a horror csak most kezdődik igazán, és mutatja meg a hazai rendszerabúzus és a szülői érzelmi ridegség gyermekekre ható következményeinek teljességét.

Kezdjük a legborzalmasabb ténnyel: a kislány fejét gyilkosa egy kővel szétverte. A rendőrség a kis test azonosításához nem DNS bizonyítást használt, hanem képes volt a szülőket behívni, személyes azonosításra. Akiknek nem volt elég trauma, hogy gyermekük meghalt – még a borzasztó halállal, embertelen módon még szembesítették is őket. Soha nem fogják kiheverni, ebben biztos vagyok. Mélyen velük érzek. ...

tor_a_szivben_1.jpg

Mégis, megpróbálom megmutatni a másik oldalt is. A továbbiak gondolataim rögzítése előtt kiemelem, és hangsúlyozom: nem védem az elkövetőt, de a figyelmet szeretném az elkövető egy, a tett elkövetése szempontjából releváns életkörülményére ráirányítani.

Mint a Hírt Tv Híradója beszámolt róla: az anya hiányzott az elkövető gyermek életéből, aki az apjával és az apja testvérével élt. Az anya hiánya az anyai szeretet hiányát is jelenti, aminek megléte egy gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen.

Az anya hiánya tehát a személyiségfejlődés deformitását eredményezte (nem minősítem, a felvételek alapján, hogy lehet, a vele való együttlét is ugyanezt az eredményt hozta volna). Tanúvallomások támasztják alá, hogy a gyilkos gyermek már óvodás korától számítottan agresszív viselkedésű fiú volt, a tanúk ezt „vad volt” megfogalmazással írták le. Erősen valószínűsíthető mindebből, hogy a gyilkos gyermek maga is bántalmazó-elhanyagoló környezetben kellett, hogy nevelkedjen, már egészen pici korától fogva (ha már az óvodában is jelentkeztek viselkedési problémái). Szintén valószínűsíthető, hogy mennyiségi, minőségi időt a szülei vele nem töltöttek el.

Adott tehát a szülei által, érzelmileg elhanyagolt gyermek, akinek a személyiségfejlődése a szülők érzelmi ridegsége, pontosabban az érzelmi intelligenciájának hiányában eleve sérült. Találkozása egy egészséges személyiségfejlődésű, másik gyermekkel, pedig egyikük halálával végződött. (Mert egészséges személyiségfejlődésű volt a kislány, hiszen megbízott a fiúban annyira, hogy elmenjen vele, sőt: engedélyt is kért apjától erre. Nyílt volt, udvarias és figyelmes. ) Sokan felhördülnek most, amikor a szülők érzelmi ridegségéről és gyermekükre való oda nem figyeléséről írok a gyermekgyilkos gyermek esetében. De mit is írhatnék mást?

Hogyan fogalmazzam meg azt a szülői hozzáállást, amelyik az egyik oldalról nem veszi észre a gyermek agresszív viselkedését, amellyel saját maga akadályozza meg a társadalomba való szocializálódását, amit - kiemelem –, maguk a szülők sem igyekeztek elősegíteni számára? Hogyan fogalmazzam meg azt a szülői hozzáállást, amellyel szeretet nélküli gyermekkorra kárhoztatják gyermeküket, majd, a már kialakult problémát sem hajlandóak észrevenni, amit, rajtuk kívül mindenki más lát? És nem kérek elnézést azért, mert az elkövető anyja különélő szülő volt. Attól függetlenül ugyanúgy felelős gyermekéért. Ha másnak nem, akkor neki igenis értesítenie kellett volna a gyámügyet gyermeke bántalmazó-elhanyagoló környezetéről, és gyermeke viselkedésének negatív változásairól.

Az elkövető gyermek családtagjainak nem tűnt fel, hogy az elkövető kínozza az állatokat. Ami, előzményként teljesen biztosra vehető, tekintve, hogy különös kegyetlenséggel gyilkolt a fiú. Az, hogy emberre, főként, hogy egy gyermekre támadt, biztos vagyok benne, hogy nem az első, ilyen irányú megnyilvánulása volt.

A szociopata személyiségnek ugyanúgy van érési folyamata, mint az egészséges személyiségnek. Csak, míg az egészséges személyiség megkapja a szüleitől a fejlődéséhez szükséges és kellő figyelmet, szeretetet, és törődést, ez a fiú mindehhez nem jutott hozzá. Erősen valószínűsítem az ő otthoni fizikai bántalmazását is, egyéb esetben már az óvodában nem vált volna ő maga is bántalmazóvá. …

Fontos tény: az óvodában nem tűnt fel az óvodapedagógusoknak, hogy a gyermek nem képes a kortársaihoz beilleszkedni, később az sem, hogy még nem iskolaérett (szintén a beilleszkedési zavarai folytán), így nem küldték szakemberhez, hogy még idejekorán szakmai segítséget kaphasson, ami talán megelőzhette volna, hogy gyilkosságot kövessen el. Tulajdonképpen, szenvtelenségükkel és érdektelenségükkel nagyban járultak hozzá ehhez a végkifejlethez, mert nem jeleztek a gyámügy felé.

A gyermekgyilkos gyermek és családja nem volt a gyámügy látókörében. Még annak ellenére sem, hogy az elkövető családja tetemes tartozásokkal, és megélhetési gondokkal küzd. Érdektelenség volna ez a hivatal részéről? … Minden bizonnyal.

A két gyermek találkozásából brutális gyilkosság lett. Egy 8 éves kislány meghalt.

És a történetüket övező rendszerabúzusnak még messze nincs vége.

A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. Minek okán, hivatalosan az eddig 15 éves életkorát máris 16 éves életkorként kommunikálja a rendőrség. Miért is? Mert 16 év alatt nem helyezhető az elkövető előzetes letartóztatásba. Az első híradások azonban még 15 éves elkövetőről adtak számot, még a hivatalos híradások is. Ma reggelre azonban az elkövető öregedett egy évet. Valószínűsíthető, hogy példát fognak vele statuálni, a ma reggeli híradások alapján erre gyanakszom, mivel már most előre vetítette a rendőrség: alapvetően 15 évet kaphat. Tényeket még nem tártak föl, de azt már most tudják, hogy az ügyész a maximális büntetést fogja kérni a bíróságtól.

Vizsgáljuk meg a kérdést más szempontból. Adott egy egyértelműen szocipata személyiségjegyekkel rendelkező, szinte még maga is gyermek elkövető. Aki mellé jogi képviselő kirendelve nincs, ennek hiánya azonban nem volt akadálya sem a gyanúsítotti kihallgatásának, sem pedig a helyszíni szemle megtartásának. Az elkövető jelenleg mindennemű jogi védelem nélkül szerepel az eljárásban. Maximumot fogja kapni? Minden bizonnyal.

A Police Hungary felvételén a gyermekgyilkos gyermek rabosításáról, jól látszik: bár kiskorú/fiatalkorú (ki tudja, most már, az életkori adatok váltogatásaival, melyik kategóriába fog esni), de nincs szülő mellette. Pedig gyermeket szülő nélkül kihallgatni - a törvény szerint legalábbis - nem lehet. Nem lehetne. Őt nemcsak kihallgatták, de a gyanúsítást közölték is vele, felnőtt jelenléte nélkül, merthogy úgy is rabosították.

És kérem olvasóimat, lépjünk most túl azon, hogy megérdemli, vagy nem érdemli meg. Lássuk az elkövető gyermek körülményeit is, amit a szülők biztosítottak számára, ahhoz, hogy elkövetővé válhasson, és mely körülmények meg nem léte esetén nem vált volna elkövetővé. Szeretetteli, érzelmi biztonságot adó, és odafigyelő szülői környezetben nem válhatott volna elkövetővé. Mivel a szükséges szülői háttér nem adatott meg ennek a gyermeknek, a személyiségfejlődése vagy megrekedt, vagy sérült. De az is lehet, hogy megrekedt ÉS sérült.

Adottak tehát a sérült személyiségfejlődés jelei, ugyanakkor a nyomozás nem terjed ki az elkövető igazságügyi elmeszakértői vizsgálatára. De még csak az igazságügyi pszichiáterszakértői vizsgálatra sem gondolnak a nyomozók. Ölt. Dögöljön meg. …. Ennyi ez a rendszerben. És mindezt, a közvélemény nyomására minél gyorsabban meg kell tenniük, el kell ítélniük.

Kérdem én, és joggal: azok a szülők nem részesek-e az elkövetésben, akik képtelenek voltak szülőként viszonyulni ehhez a gyermekhez? A nevelés, odafigyelés hiánya tette ezt a gyermeket gyilkossá. Mindehhez hozzájárult a gyámügy, és a képző intézmények érdektelensége a gyermekek irányába. Nekik ugyanis pontosan tudniuk kellett, milyen folyamatok zajlanak le ezekben a gyerekekben, mert az intézményi viselkedésükből mindez mérhető. Mégsem nyomták meg a piros gombot a gyámügy felé. Nem riasztottak, a gyermek nem volt hatósági védelemben. Ha védelemben lett volna, és nem kap jogi képviselőt, akkor a gyámügy rendelt volna egy eseti gondnokot képviseletére.

De a gyermek – minden felvételen jól láthatóan - képviselet nélkül szerepel az eljárásban.

Aranyoskáim!

Az igazság az, hogy ebben a történetben mindkét gyermek áldozat. Egyikük gyilkossá, másikuk áldozattá vált. A gyermekgyilkos gyilkos gyermek ebben az eljárásban nem fogja megkapni azt a szakmai (értsd: pszichiáter-elmeorvos) segítséget, amelyre szüksége volna ahhoz, hogy később, letöltve büntetését, a társadalom teljes értékű tagja lehessen. Pusztán azért, mert példát fognak vele statuálni, maximális büntetést fog kapni, gyógykezelés lehetősége nélkül. Ha ugyanis szakértőhöz küldenék, nem volna meg a büntetésmaximum. És akkor a közvélemény meglincseli a rendőrséget, mint ahogyan a bírót is.

De talán a bírósági eljárásra már csak rendelnek ki számára jogi képviseletet. Hiszen a tévé közvetíteni fogja. … És, neki talán lesz annyi esze, hogy pszichiáter elé juttassa a gyermeket, és megkezdődhessen az őt, pici korától ért traumák feldolgozása, amelyek végül gyilkosságra sarkallták őt.

A felbújtó mindig dupla annyi büntetési tételt kap, mint az elkövető – de legalábbis magasabbat. Érdemelnének-e büntetést azok a szülők, akik a gyermekükhöz való hozzáállásukkal gyilkossá varázsolták őt? Valójában felbújtónak számítanak-e? Vagy büntetlenül megúszhatják azt, amit gyermekükkel tettek, és amely tettüknek most borzalmas következménye lett? …

Ha tudunk, és képesek vagyunk ezekre a kérdésre válaszolni, ez a pici lány nem halt meg hiába. Halálával több gyermek életén és sorsán fog tudni változtatni, ha sikerül ezzel az esettel rávilágítani arra:

Töltsetek minél több, minőségi időt gyermekeitekkel! Figyeljetek rájuk, és szeressétek őket!

Hogy ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő. …

Szomorúan ölel titeket:

Öreganyus

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva,  Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza.