Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

Bor és víz ...

2018. február 09. 07:28 - Öreganyus

rajzolt_egyensuly.jpgAranyoskáim!

Ma az olyan szülőkről, munkatársakról, barátokról írok nektek, akik mellett nem érzitek jól magatokat, de nem tudjátok megfogalmazni az okát. Csak azt veszitek észre, hogy adtok, és adtok, de mindez nincs viszonozva, a ti energiabefektetésetek a kapcsolatotokban klasszisokkal több, mint amit viszonzásként kaptok. Ennek következtében, már gyermekkorban nagyon erős megfelelési kényszer alakul ki bennetek, de soha, semmi nem elég jó, és főként: nem elég. … Igen-igen. Ma a pszichopata személyiség, így a PAS induktor jellemzőiről beszélgetünk.

Tegnap egy tanmesét már írtam e személyiségzavar jellemzőiről, a könnyebb felismerhetőség kedvéért, ma bővebben is kifejteném. Ez egy nagyon nehéz téma lesz: a szülői elidegenítésről írok nektek, Kedveseim. Az elidegenítésről azonban tudnotok kell, hogy nemcsak szülő-gyermek viszonyában jelenhet meg, hanem munkatársak, barátok, illetve házastársak között is, és minden esetben a kisajátításotokat jelenti, mégpedig kizárólagos jelleggel. Fő szabály: minden PAS induktor valamilyen szinten pszichopata személyiségjegyekkel bír.

A pszichopatákat nagyon nehéz felismerni, kiismerni azonban teljesen lehetetlen egy kívülállónak, de gyerekeknek a legfőképp. Ennek oka nagyon egyszerű: még a pszichopata saját maga sem ismeri önmagát. Ha fényt derítesz az általa kimondott szavak és az általa megvalósított tettek ellentmondásaira, azt 1. nem ismeri fel és el, 2. tagadja, és 3. azonnal ellenséget lát benned, és onnantól kezdve már csak egyetlen életcélja van: hogy mentálisan-pszichikailag kivégezzen téged. Természetesen ezt nem ő maga fogja megtenni, mert nem koszolja be a kezét, hanem mártír-szerepének kidomborításával, a követőit küldi rád. Ez úgy néz ki, ha el szeretnétek képzelni, mint amikor rajzáskor felhúzod a kaptár ajtaját. …

A legrettenetesebb az, amikor a saját szülődről derül ki később, hogy valamelyik súlyos fokú személyiségzavarban szenved, ami, ugye egész gyermekkorod során rejtett marad előtted. Mivel a pszichopata szülő csak önmagát szereti, egyértelműen sérül az ilyen személyiségzavarban szenvedő szülő és gyermeke érzelmi kapcsolata. A gyermek, tudtán és akaratán kívül belekényszerül egy olyan áldozati szerepbe, amelyből aztán kijönni nem tud, de ami őt a végletekig felőrli. Nem azért nem tud kijönni belőle, mert gyenge jellem volna, hanem azért, mert nem ismeri fel az áldozatkénti szerepét a pszichopatával fennálló kapcsolatában. A pszichopata ugyanis intelligens módon képes és tudja manipulálni környezetét.

bor_es_viz_kicsi.jpgHogyan? Olvas, és tájékozódik, az őt érdeklő témákban, majd elhiteti elsőként önmagával, később környezetével is, hogy az adott témakör nagy szakértője ő, ergo: magasabb szinten áll a kérdés megtárgyalásához, bármelyikünknél. Pedig ez messzemenőkig nincs így, mert, ha visszagondoltok arra, mit tanítanak az iskolákban, arról, hogy mit ér az elméleti tudás a gyakorlati tapasztalat és jártasság nélkül, akkor pontosan tudjátok a választ, Kedveseim. Úgy is jellemezhetném ezt az embertípust: a legtöbb esetben bort iszik, de vizet prédikál. … Bort iszik, mert alázza és kihasználja embertársait, de vizet prédikál, hiszen a szeretetet, az odaadást hirdeti önmagáról (bár szeretetet adni képtelen). …

Természetesen megvan ennek is az oka: azok, akik pszichopata személyiséggé fejlődnek, felnőtt korukra, gyermekkorukban ők maguk sem kaptak szeretetet, és a szeretet hiányától vezérelten, értékrendjük megzavarodik, és elkorcsosul. Mivel sokat sérültek ők maguk is, érzelmileg, a szeretet adni képtelen szülő/szülők mellett, mintegy védekező reflexként, igen korán megtanulták, hogy ha valódi érzelmeket adnak és közvetítenek környezetük felé, az nekik fájni fog. Így hát, szépen-lassan leszoktatták magukat arról, hogy tiszta érzelmeket közvetítsenek, ellenben kifejlesztették azt a képességüket, hogy kiválóan el tudják játszani, az adott környezeti szituációhoz leginkább megfelelő és általuk alkalmazható érzelmi reakciót. Csakhogy az általuk kivetített érzelmeket ők valójában nem élik át belül. …

Ha ismerős számotokra azok a mondatok, hogy:

„Téged nem lehet szeretni!”

Vagy:

„Csak akkor szeretlek, ha …”

Illetve:

„Ha szeretsz, akkor, ezt, vagy azt megteszed/nem teszed meg!”

Mindez azt jelenti, hogy nagy valószínűség szerint az a szülőd, akinek a szájából ez, vagy hasonló kijelentés elhangzott, bizony-bizony, pszichopata személyiség. Valódi szeretetet az ilyen szülőtől kapni nem tudsz, de adnod kell, mert ő nem tud betelni vele. Ezért képtelen arra, hogy ő maga adja a szeretetet, és ez lesz az oka is annak, hogy soha nem fog leválni rólad – még akkor sem, ha betöltötted a 18. életévedet. Eszközként, az érzelmi igényeinek kielégítő eszközeként kezel, és tart maga mellett téged. Később pontosan ez lesz az oka annak, hogy minden párkapcsolatodba bele fog zavarni, és nem fogsz megházasodni mindaddig, amíg ő él, és érzelmileg élősködik rajtad.

Ez a folyamat kiválóan megfigyelhető a PAS-t (szülői elidegenítést), mint fegyvert alkalmazó szülőnél (mely cselekménysor, mint tudjuk: nem nélküli. Bármelyik szülő elkövetheti, akinek sérült a személyiségfejlődési folyamata gyermekkorában. Egyedül csak ettől függ, hogy valaki a PAS induktorrá válik-e, vagy sem, válás és gyermekelhelyezési per esetén.)

A PAS induktorról tehát kijelenthetjük, Drágáim, hogy gyermekkorában komoly szeretethiányt szenvedett el, így adni nem tud, de kapni akar – bár ezt ő maga soha nem ismeri be. Sértődékennyé vált a gyermekkori, feldolgozatlan érzelmi traumáitól, az ezzel együtt járó rosszindulattal együtt kialakult benne az a nézet, hogy ha neki nincs, másnak se legyen (ez a törekvése jól megfigyelhető az őt elhagyó félen folytatott bosszúhadjáratának mozzanatain). A szeretetet adni képtelen ember antiszociális, és mint ilyen, normális emberi társaságba beilleszkedni nem tud (ezt úgy mondják: szocializálódásra képtelen), de, hogy ebbéli hátrányát csökkentse, másokat is megfoszt ettől (ez pedig úgy hívják: kisajátítja, és minden percével elszámoltatja áldozatát, egy pillanatra sem hagyva őt magára).

anyos_kicsi_fia.jpgA pszichopata szülő azért veszélyes a gyermeke személyiségfejlődésére nézve – az érzelmi kötődésre való képtelenségén túlmenően -, mert bár rejtetten, de ellenzi azokat a természetes érzelmi folyamatokat, amelyekről pontosan tudja, hogy ő maga, adott állapotában alkalmatlan. Ezek: boldog család, harmonikus lelkületű gyermek, mély barátság, gyengédség, igaz szeretet, nyugalom, harmónia, meghittség. Mindebből következik, mit fentebb már jeleztem: a pszichopata szülő gyermeke mindaddig, míg szülője él, és magához láncolja őt, sem baráti-, sem érzelmi kapcsolatokat építeni nem fog tudni. Tulajdonképpen a pszichopata szülő gyermeke el van zárva mindennemű társas élettől. És ezt a szülője teszi meg vele.

A pszichopata szülő felettébb magabiztos, és nem hozható zavarba. Kóros énképében felsőbbrendűséggel ruházza fel önmagát, és ezt a környezetével elhitetni is igyekszik. Eközben, nagymértékben felelőtlen, és következtetései okszerűtlenek, de ezt igen hatásosan leplezi fejlett kommunikációs képességével, mivel észjárása gyors, ő maga pedig éles elméjű. Pontosan emiatt képes arra, hogy kicsiben becsületesnek látszódjon, hiszen kiválóan vetít, és ezzel tökéletesen le is fedi ármánykodásait. Mivel mindenkinek csak a jó oldalát mutatja, így a környezete jó embernek ismeri meg – ám családtagjai a poklot élik meg mellette a négy fal között.

Miért sikerül megtévesztenie ilyen szinten a környezetét? Mert csak a célszemélyeit támadja, a többieket, akik számára érdektelenek, segíti. Így, az az összkép alakul ki az emberekben róla, hogy milyen segítőkész, és jólelkű ember. Nagyon fedetten képes ártani bárkinek, még a saját gyermekének is – ezért képes és tud, huzamosabb ideig, akár éveken, évtizedeken keresztül is PAS induktorként viselkedni. Ez azért is könnyen kivitelezhető számára, mert már gyermekként megtanították vele, hogy hazudni kell, és, ha hazudik, az dicséretet érdemel, ellenben az igazmondás büntetéssel jár. Felnőtt korára tehát könnyen, és szemrebbenés nélkül hazudik, mely képességét, a számára fontos élethelyzetekben tökéletesen kifejlesztve képes előadni is.

Egy dolog kifejezetten irritálja a pszichopata szülőt: ha olyan embert lát maga körül, amilyen ő csak szeretne lenni, de nem tud: nyílt, egyenes, egészséges lelkű. Ha ilyen emberrel hozza össze a sorsa, nemcsak belül nézi le a kiegyensúlyozott embert, hanem a tartása is megváltozik a közelében: torz mosoly, lenéző tekintet jelenik meg mimikájában, a kommunikációjában pedig azonnal érzékeltetni igyekszik az általa irigyelt emberrel a saját felsőbbrendűségét, és tökéletességét.

A pszichopata szülő, annak érdekében, hogy áldozatának elidegenítési folyamatát kivitelezni tudja, mindig háttérben marad, onnan mozgatja gyűlölet-hadjáratának szálait. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, szolgákat és tettestársakat gyűjt maga köré (akik többnyire neki alárendelve tengetik életüket, hagyva - pontosabban észre sem véve -, hogy a PAS induktor irányítsa őket). Mivel ő mindig a háttérben van, irányít és ural, de a következményeket hagyja, hogy az alattvalóin csattogjanak, mert a következmények elől bujkál. Nem is tehet mást, hiszen nem csak szeretetet adni, de felelősséget vállalni is képtelen tetteiért. Rafináltan viszálykodik, legendákat gyárt, és kiváló stratégaként kiszemelt áldozatában kisebbrendűségi érzéseket kelt, majd ezt egészen addig fokozza, amíg félelmet nem ébreszt áldozatában. Az ehhez szükséges kíméletlenség és kegyetlenség, mint jellemvonás adott, tekintve, hogy ő maga érzelmi kötődésre képtelen.

alarc2.jpgElsőként veszi észre, és támadja azokat a személyeket, akik képesek őt beazonosítani, leleplezni. Ráadásul, kiválóan felismeri az önmagához hasonló embert/embereket, és vele/velük szövetkezik. Így már csapatban, játszi könnyedséggel aláznak meg, együttes erővel másokat. A saját hálózatát olyan kiválóan fejleszti föl, amellyel eléri, hogy az általa adott, és számára fontos információk a lehető leggyorsabban terjedhessenek el. Kétféle hálózatot tart fenn: a prédákét és a társakét. A társak adják meg az erejét, mint egy bűnszövetkezetben, hiszen társai vele azonos állapotban vannak, egymást így felismerik, és támogatják. Rosszul gondoljátok, Drágáim, ha azt hiszitek, hogy a prédái az áldozatait jelentik. Mert nem. A prédái azok, akik az ő kiszolgálói, helytartói, beépített emberei. Úgy is mondhatnám spanok, csicskások, bűntársak, és hamis tanúk. ….

A pszichopata szülő gonoszkodásait sokszor csak az áldozata érzi, ha meri, az addigra már tökélyre fejlesztett megfélemlítéstől. Azt azonban minden pszichopata áldozata pontosan érzékeli, még, ha konkrétan nem is fogalmazza meg magának az okokat, hogy ebben a kapcsolatban valami nem jó, valami nem stimmel. Mivel a pszichopata ítélőképessége gyenge, nem tanul a saját hibájából, nincs benne megbánás, vagy szégyenérzet, és az esetek nagy többségében felelőtlen is.

Végezetül Drágáim, vegyük sorra, mikor érzi magát a leginkább formában egy pszichopata? Ha viszályt kelthet, vagy zavart okozhat. Ha oktalan gondolatmenetével bűntudatot kelthet. Ha áldozatát agresszíven zsákutcába terelheti. Ha az egyetemes tudást kisajátíthatja, annak érdekében, hogy örök érvényűen fenn tudja tartani hatalmát minden és mindenki fölött. Mivel eleve gyors észjárású ember, a legnagyobb hozzáértéssel tesz másokat csökönyösen butává, és tévelygővé, hiszen önmagára formált elméleteivel a normális embert képes elbizonytalanítani értékítéletében. Ettől válik ő kiváló PAS induktorrá, hiszen gyermekét a legkönnyebb megtévesztenie, lévén, a gyermeke feltétel nélkül megbízik benne is, és a szavaiban is.

A pszichopata szülő gyermeke általában szerfüggőséggel küzd, és legtöbbjük börtönben is végzi. Hiszen a pszichopata szülő, PAS induktorként a saját képére formálja őt, és mivel ő maga, szülőként képtelen a társadalomba-, vagy családba való szocializációra, így minderre gyermekét sem tudja megtanítani. Attól pedig hermetikusan elszigeteli, aki mindezen elengedhetetlen készségeket meg tudná tanítani gyermekének.

szinbad_kivegzes.jpgMert fel kell tennünk a kérdést ahhoz, hogy ez a megállapítás megerősítést is nyerhessen: Kik válnak a pszichopaták áldozatává, így első számú célpontjává? Az egészséges lelkületű személyek, és a naív emberek (életkorukból adódóan ide értve a gyermekeket), akik kérdés nélkül elhiszik az ő hazugságait. De azok is, akik önálló, karakteres emberek, mert ők nemcsak, hogy képesek felismerni az ő valódi személyiségüket, ráadásul még cselekvőképesek is. …

Nehogy azt gondoljátok, Aranyaim, hogy pszichopata személyiség csak a szülő lehet. Ez a típus megtalálható a munkahelyeken, a baráti és bármiféle társas kapcsolatokban. Ezért jó, ha beleássátok magatokat a témába, mert rengeteg szívfájdalmat megspórolhattok majd azzal, ha elkerülitek ezeket a személyiségeket. Igaz, a szakkönyvek azt írják: ha felismered, gyógyítsd szeretettel! ….

Máshogyan látom ezt, és azt mondom, a nem kevés tapasztalatomra alapozva: ha felismered, hagyd ott, és bízd szakemberre a gyógyítását. Mert anélkül nagyon gyorsan az áldozatává tesz, ki- és felhasznál tévképzetei megerősítéséhez, miközben mossa kezeit, lévén a kitalációi következményei rajtad fognak csapkodni. Ő ugyanis mesterien marad majd a háttérben, és soha nem fogják neked elinni, hogy valójában ő mozgatja a szálakat, és ő osztotta rád a bűnbak szerepét is. Erről az érzésről kiválóan tudnak beszámolni azok az anyák, és apák, akiktől a családi háttértámogatás hiánya miatt szakították el gyermekeiket (értsd: nem volt hová menniük, mert nem volt helyük otthon, illetve nem tudták megoldani a válást követően a gyermekek felügyeletét, amíg ők dolgoztak).

A családi háttértámogatás hiányát pedig minden esetben a szülő pszichopata szülője indukálja.

Láthatatlanul, és megfoghatatlanul.

Ők a ti nagyszüleitek, Drágáim. Akiknek a közreműködésével elszakíthattak benneteket az egyik szülőtöktől. Ők azok, akik azt hitetik el veletek:

„Semmi gond, mert Én itt vagyok nektek!”

ÉN. …. Mert egy pszichopata számára minden mondat, minden kifogás, és minden értékítélet így kezdődik: ÉN.

Legyetek óvatosak, ismerjétek fel, és ne hagyjátok magatokat befolyásolni! Amint betöltitek a 18. éveteket, akkor már tudtok menekülni az ilyen szülő elől, aki eszközként használ benneteket, a saját igényei kielégítéséhez. Elsőként a kollégiumba tudtok menekülni (hiszen a másik szülőt nem is ismerhetitek a pszichopata manipulációi következtében), ha még érettségi előtt álltok. Főiskolásként pedig még könnyebb kilépni az ilyen szülő hatósugarából. 

A kollégium pénzbe kerül, a pszichopata szülő a pénz megvonásával ki tudja zsarolni, hogy maradjatok mellette. Tudnotok kell, hogy ha így tesz: hazudik. Ugyanis, mindaddig, amíg nappali tagozaton tanultok, és betöltöttétek a 18. életéveteket, saját jogotokon, az Államkincstártól meg tudjátok igényelni a családi pótlék ellátást. Ha a tőletek elidegenített szülő tartásdíjat fizet, akkor pedig egy megkeresést kell írnotok a bíróságra, hogy saját jogotokon ti magatok igénylitek a tartásdíjat (itt jelöljétek meg a tartásdíjat meghatározó ítélet számát, és ennek az ítéletnek a módosítását kell kérnetek, a saját igény vonatkozásában, kiegészítve azzal, hogy mindkét szülőtől igénylitek a tartásdíj fizetését). 

Mindezt meg fogjátok kapni, és ezekből az összegekből már fedezni tudjátok a kollégiumi tartózkodás költségeit. Ha kevésnek találjátok, akkor pedig nagyon jó diákmunka lehetőségek vannak zsebpénzkiegészítésként. Mert nem szabad elhinni, ha a pszichopata (értsd: PAS induktor) mást állít. Ha elhiszitek, és bedőltök neki, soha nem lesz saját életetek, mindig őt fogjátok szolgálni.

Tudom, hogy vérmes remény: de ha leváltok a PAS induktorról, akkor, idővel, ki tud fejlődni a PAS induktor irányítása nélküli, saját gondolkodásotok, és értékrendetek, akkor talán el tudtok gondolkodni azon is: ha nektek rossz volt a PAS induktorral élnetek, esetleg ez volt az oka annak is, hogy elidegenítettek titeket a másik szülőtöktől. Tegyetek fel kérdőjeleket, azzal kapcsolatban, amit hallottatok a tőletek külön élő szülőről, és vessétek azt össze a saját tapasztalataitokkal. És ne aggódjatok azon, hogy mit mondanátok neki. Higgyétek el: kérdés nélkül, kitárt karokkal fogad majd benneteket, mert, ha valaki, hát ő pontosan tisztában lesz azzal, mit kellett átélnetek egy pszichopata mellett. …

Ugyanezt tudom tanácsolni azoknak a gyermekeknek is, akiket vernek, illetve szexuálisan zaklatnak, vagy kizsákmányolnak otthon.

Álljatok a sarkatokra, és ne hagyjátok magatokat! Éljétek a saját életeteket, és döntsétek el ti, kinek adtok helyet az életetekben. Érdemes.

Szeretettel ölel titeket:

Öreganyus

Előzmény:

Mártírkirálynő és az Igásló

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza.