Nádfedeles

Csak ülök és mesélek ...

2 mostoha - 4 szülő ....

2018. február 15. 06:53 - Öreganyus

Kibogozhatatlan családi viszonyok

csaladi_ebed.jpgAranyoskáim!

Tegnap beszéltünk a különélő szülőtök új választottjától való elidegenítésről, ma folytassuk a kérdést a veletek élő szülő új választottjának esetével. Ebben a helyzetben a kérdés bonyolultabb, hiszen nap, mint nap egy lakásban éltek vele, neki ugyanolyan szülői jogai vannak, mint a veletek élő szülőtöknek. Sok esetben még az is előfordul, hogy köteleznek titeket arra, hogy apának, vagy anyának szólítsátok őket. Tiszta tudathasadás. …. Rátérnék hát arra a jelenségre, ha a veletek élő szülő választ új párt magának, akinek szintén van egy gyermeke, akitől külön él, vagy a ti szülőtökkel lesz egy közös gyermeke.

Bontsuk ezt a kérdést is külön.

Tegyük fel, a veletek élő szülőtök új párt talál magának. Ez az új társ is a ti „mostohátokká” válik majd, abban a percben, amint ők összeköltöznek. Nagyon rossz szó ez a „mostoha”, de sajna, nincs rá jobb szó nyelvünkben. Ha a különélő szülőtök is új párt választott magának, akkor ott is van egy „mostohátok”. Szóval van két mostohátok, és ha a PAS jelen van az életetekben, akkor a tőletek külön élő mostohátok lesz (a tudatotokban) a Főgonosz Mostoha, a veletek együtt élő pedig az Édes Mostoha. Mert, hát, valahogyan különbséget kell tenni, de a PAS induktor általában ezzel a kérdéssel nem foglalkozik (hiszen csak bosszúja eszközeként kezel titeket), és nem fog veletek erről a kettős mostoha-jelenségről beszélgetni. Az egyszerűség kedvéért a különélő szülő új választottját tehát Főgonosz Mostohának, a veletek együtt élő szülő új választottját pedig Édes Mostohának nevezem.

Súlyosabb a PAS abban az esetben, ha a veletek együtt élő szülő elvárja és/vagy bátorítja azt, hogy az Édes Mostohát nevezzétek apának, vagy anyának. Ha az Édes Mostohának van egy kis esze, akkor ezt nem hagyja – csakhogy általában nincs, mert legyezi a hiúságát, hogy ha már ő nevel titeket, akkor a tudatotokban igenis kezeljétek őt a szülőtökként. Abban a percben, amint az Édes Mostohát apának/anyának kezditek hívni, elkezd meghasadni a tudatotok, hiszen apa/anya csak egy van, veletek mégis elhiteti, két felnőtt is, hogy kettő van belőle. Első lépésként kommunikációs zavar keletkezik, az életetekben, hiszen, ha sztorikat meséltek, akkor abban anya is, apa is szerepel – úgy a veletek együtt élő, mint a tőletek külön élő szülő vonatkozásában. Azt azonban senki sem mondja el nektek, hogy ha a veletek élő is apa/anya, meg a tőletek külön élő is apa/anya, akkor kommunikációs szinten hogyan tegyetek különbséget közöttük. S mivel kommunikáció szintjén nem tudjátok megkülönböztetni őket, így ez a zavar átkúszik az érzelmi életetekbe is, lévén, ott ugyanúgy nem tudtok majd különbséget tenni közöttük.

És ebben a káoszban a fejlődésben lévő agy elfárad.

Nemcsak a fejlődésben lévő tudat kezd el repedezni ezzel, hanem az érzelmi kapocs is. Mert a gyermekek szeretik anyát is, apát is. Ha kettő van belőle, akkor azt is „illik” szeretni, akivel együtt éltek. Érzelmileg a leválás a különélő szülőről tehát abban a percben kezdődik el, igen hatékonyan, amint az Édes Mostohát emeltetik a tudatotokban arra a szintre, ahol annak egyébként nincs helye. Ha az ilyen esetekben feltennétek a kérdést a veletek együtt élő szülőtöknek, hogy akkor ezen az elven a Főgonosz Mostohátokat is apának/anyának kellene-e szólítanotok, köpni-nyelni nem tudna (pedig ugyanezen elven, tulajdonképpen igen), vagy a másik lehetőség: erős tiltakozásának adna hangot. Pedig a két jelenség ugyanaz. Egy dolog biztos: ha egészséges tudatú felnőtt esik bele egy PAS-al terhelt családi helyzetbe, akkor válhat Édes Mostohává, ha nem engedi meg azt, hogy apának/anyának szólítsd őt, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy a keresztnevén szólítsd. Mert csak így tudja megvédeni a PAS még több hatásától a már eleve sérült tudatodat, az érzelmeidet pedig az ennek nyomán keletkező, további sérülésektől.

Lépjünk is tovább, Kedveseim. Vegyük elő most azt az esetet, amikor adott egy Édes Mostoha az életetekben, akihez, hétvégén, kapcsolattartásra jár a saját gyermeke. Ez a gyermek kicsoda nektek? Elvileg féltestvérnek számít, gyakorlatilag azonban inkább póttestvér, mint féltestvér. A magyar nyelv erre a családi kapcsolatra nem használ semmilyen kifejezést, amivel a két gyerek közötti családi kapcsolatot le tudná írni. Mert családi kapcsolat van, hiszen az Édes Mostohával egy családot alkottok már, akkor evidens, hogy az Édes Mostoha gyermeke is családtag. Ha két gyermek van a családban, ők testvérek. Ha a két gyermek úgy él a családban, hogy egyik, vagy másik szülőjük közös, akkor ők féltestvérek. De ha két gyermek úgy él egy családban, hogy sem az anyjuk, sem az apjuk nem közös, akkor is testvéreknek számítanak (a társadalmi közvélekedésben, mert ideális esetben egyik szülő sem tesz különbséget közöttük), pedig nem testvérek, de nem lehet őket másként kezelni. Mégis, ha ők egymásba szeretnek majd, a társadalom sikítozva fogja majd rájuk, hogy vérfertőzést követnek el, mert hát „testvérek”, így nem lehetnek egy pár! Pedig dehogynem. ..

Bonyolult dolog úgy beszélni a családi kapcsolatokról, mint láthatjátok, hogy nincs rájuk megfelelő kifejezés a nyelvünkben.

Még tovább bonyolítja az esetet, ha az Édes Mostoha a saját gyermekével a kapcsolattartások idején kivételezik. Ha olyan gyermekek vagytok, aki nem tud találkozni a saját szülőjével, a PAS következtében, és látjátok, hogy annak a másik gyermeknek milyen bensőséges kapcsolata van a saját szülőjével, a hiány érzete, a különélő szülő vonatkozásában, fellángol bennetek, a kíváncsiságotokkal együtt. A PAS induktor általában erre az élethelyzetre nincs felkészülve, így kitalálja, hogy az Édes Mostoha kapcsolattartási hétvégéin ti előbb-utóbb látogassátok meg a nagyiékat. Akkor ugyanis neki nem kell magyarázkodnia, és ti sem vágyódtok olyan nagyon a különélő szülőtök után. A nagyiéknál azután, hogy-hogy nem, ezeken a hétvégéken igen gyakori témává válik a különélő szülő, természetesen kidomborítva a negatív tulajdonságait, apró részletekig elmesélve még azt is, ami meg sem történt. Persze, ti a sztorik valóságalapját ellenőrizni nem tudjátok, más választásotok nincs, mint elhinni, amit hallotok. Majd ennek következtében egyre inkább gyűlölni a tőletek külön élő szülőtöket, és irigyelni az Édes Mostoha kapcsolattartási hétvégékre járó gyermekét.

A PAS induktor itt ám egy hatalmas bakot lő, mert a PAS-t, bár irányítja, de az irányítás kicsúszik a kezéből. Azzal ugyanis, hogy megakadályozza azt, hogy az ellenkező nemű szülői minta is láthatóvá válhasson számotokra, megakadályozza azt is, hogy láthassátok, apa/anya hogyan viselkedik a saját gyermekével szemben. Ebben a formában bennetek nem tud kialakulni a megfelelő és elvárt szülő-gyermek szabályrendszer, ami azt a következményt is magában hordozhatja (ha deformált személyiség esetleg az Édes Mostoha), hogy ha szexuálisan fog felétek közelíteni, ti azt nem veszitek észre, hanem azonosítjátok a természetes szülői érdeklődéssel. Egész egyszerűen azért, mert a saját, ám különélő szülőtökkel nem találkozhattok, így első kézből nincs tapasztatlatotok arról, hogyan is kellene, hogy viselkedjen az ellentétes nemű szülő veletek. Ezt a tapasztalatot még másodkézből sem tudjátok megszerezni, hiszen az Édes Mostoha kapcsolattartási hétvégéin vagy nem lehetettek otthon, hogy láthassátok azt, hogyan viselkedik a saját gyermekével, vagy ha ti otthon is vagytok, akkor ők csinálnak tőletek külön álló programot.

Azt már régóra tudjuk, hogy a PAS induktorok a közösségi oldalakon tömörülnek csoportokba – mert mindig megtalálják egymást -, és úgy osztogatják a számotokra egyre ártalmasabb tanácsaikat egymásnak, azt is mondhatnám: PAS-induktor mesterképzés folyik a közösségi oldalakon. Csak ebben a tanfolyamban nincs oklevél a végén. Az ő „diplomájuk” akkor lesz meg, ha ti végleg meggyűlölitek a tőletek külön élő szülőtöket. Később, egy másik levelemben ki fogom fejteni azt a jelenséget is, amikor a tőletek külön élő szülő válik PAS induktorrá. Ezek azok az esetek, amikor a PAS célszemély a veletek együtt élő szülő. Most, a mondanivalóm szempontjából ez a jelenség nem ide tartozik – azért lesz még szó róla.

Szóval a Nagy Netes Tanácsadó Tanfolyamokon nem esik szó arról, hogy a PAS induktor hogyan tudna titeket megvédeni egy esetleges, családon belüli nemi zaklatástól, vagy erőszaktól. A különélő szülőtökkel pedig nincs kapcsolat, hogy az mintává válhatna az egészséges szülő-gyermek kapcsolathoz számotokra, és pontosan tudnátok azt, hogyan érintheti meg a szülő a gyermekét, és hogyan nem. Csak azt érzitek, valami zavar, valami nagyon rossz. Kezdődnek az étkezési zavarok, az álmatlan éjszakák, az újbóli éjszakai bepisilés. Nem mertek szólni eleinte senkinek, a PAS induktor pedig nem veszi észre, mert saját magával, és a céljai eléréséhez szükséges eszköztárak fejlesztésével van elfoglalva. Általában a szövetséges nagyinak szóltok, aki riasztja a PAS induktort. Ő azonnal a hatóságokhoz rohan, és jelenti az esetet. Te mindebből annyit tapasztalsz, hogy idegenek előtt kell, újra, és újra beszélni arról, mi és hogyan, no, meg: hányszor történt meg. És te elmondod, újra, meg újra. Mikor azt kérik, jelöld meg az elkövetőt, szégyenkezve, de kimondod: apa/anya volt az. … Miközben a hatóságoknak tudomása nincs arról, hogy neked az Édes Mostohádat is anyának/apának kell szólítanod, így azonnal a különélő szülőd ellen indítják meg a büntetőeljárást, lévén a társadalom fogalomrendszerében csak egy anya/apa létezik. …

És innentől kezdve a különélő szülődnek már szemernyi esélye nem marad arra, hogy találkozhasson veled, de arra sem marad esélye, hogy tisztázza magát a vádak alól. Mivel önmagát kell védenie egy nagyon súlyos vádban, ezzel együtt nincs tudomása arról, hogy veled mi történik a 4 fal között, megvédeni nem tud. A veled együtt élő szülőd pedig örömmámorban úszik, így el van varázsolva attól, hogy mekkora ziccert kapott ő a sorstól, így sem a valós helyzetet nem tárja föl a hatóságok előtt, sem neked nem segít azzal, hogy szétköltözik a zaklatódtól. Ha ugyanis a PAS-t kivitelezni akarja, akkor ő érdekelt abban, hogy fenntartsa ezt a számodra méltatlan és fájdalmas élethelyzetet. Hiszen az ilyen jellegű nyomozások évekig eltartanak, az ezt követő bírósági eljárás szintén. A PAS induktor pontosan tudja, hogy téged folyamatosan be fognak rángatni újabb ás újabb vallomástételekre. És annak érdekében, hogy ő elérje a célját, és börtönbe tudja küldeni a PAS célszemélyt, neked folyamatosan azt kell tudnod elmondani, hogy apa/anya téged molesztál (vagy még rosszabbat tesz veled). Nem csak a gyámhivatal, de a rendőrség, és a bíróság sem fogja megkérdezni, hogy melyik apára/anyára gondolsz, mert nem is feltételezik, hogy abból, ami mindenkinek csak egy van, neked kettő van.

Joggal kérdezhetitek, ha a szexuális abúzusról beszélek, miért nem csak az „új” apákról ejtek szót. Hát azért, amiért a gyerekeknek jelenünkben már két anyja és két apja van. … Bármilyen hihetetlen is, de a különélő anyákat is egyre többször éri napjainkban a szexuális abúzus vádja, a gyermekkel együtt élő apa részéről. Úgyhogy, csakúgy, mint a PAS, a szexuális abúzus elkövetése sem nemfüggő cselekmények. Ezt, sajnos tudomásul kell vennünk, mint ahogyan azt is, hogy az elkövetések száma nőni fog, mindaddig, míg a PAS bűncselekménnyé nem lesz nyilvánítva hazánkban.

Most vizsgáljuk meg, Kedveseim, azt az esetet, amikor az Édes Mostoha a saját gyermekeként viszonyul hozzátok. Ezek azok az esetek, amikor neki kapcsolattartási hétvégéje van, de a gyermekével úgy tervez közös programot, hogy abba titeket is beletervez, kettőtökkel együtt tervezi meg, és bonyolítja a napját, téged nem kihagyva belőle. A mindennapokban is úgy áll hozzád, mint a saját gyermekéhez, így szépen-lassan egy harmonikus kapcsolat alakul ki közöttetek, és tulajdonképpen betölti a szerepét: apa helyett apaként, anya helyett anyaként viszonyul hozzátok. Bennetek ekkor is egy érzelmi törés keletkezik, ha a különélő szülőtökkel a PAS induktor törekvései következtében nem lehet (vagy csak ritkán lehet) kapcsolatotok, mert ebben az esetben még jobban fáj a vér szerinti szülő hiánya. Ez szintén étkezési- és alvási zavart eredményezhet, de enyhébb fokban, mint a fenti esetben.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a PAS induktor előbb-utóbb féltékennyé válik erre a kapcsolatra, és mindent meg is fog tenni, hogy az ne lehessen harmonikus. Rászervez a közös programjaitokra, neked külön programot kialakítva, törekvései innentől kezdve kétirányúvá válnak, annak érdekében, hogy minél kevesebbet találkozhass a különélő szülőddel, de az Édes Mostohával is. Újra felveszi azt a már egyszer bevált szálat, hogy már az együttélés alatt elkezdi a PAS-t, csakhogy most nem a vér szerinti szülőtől, hanem az Édes Mostohától igyekszik elidegeníteni. Hogy csúcsra járassa eszement tervét, bevállal egy közös gyermeket is, gondolván, hogy akkor az Édes Mostoha figyelme osztódik, és a saját, vele együtt élő gyermeke felé több figyelemmel fordul (ezek azok a tipikus esetek, amikor éveken keresztül nem fontos kérdés az Édes Mostohával való közös gyermekvállalás, majd hirtelen létkérdéssé válik). Itt bakot fog lőni, mert az az Édes Mostoha, aki saját gyermekeként viszonyul hozzád is, meg a tőle különélő gyermeke felé is, a most születő gyermekével sem fog kivételezni, hanem osztani fogja a figyelmét és a szeretetét. Egész egyszerűen azért, mert ő egy született szülő, valódi szülői ösztönökkel és érzelmekkel megáldva.

A PAS induktornak azért nem lehet minderről elképzelése, mert belőle hiányoznak az egészséges szülői ösztönök. Minek következtében ármányait elkezdi kiterjeszteni a te és az Édes Mostoha kapcsolatára, csakhogy ebbe már bevonja a közös gyermeket, a te féltestvéredet is. Ha ez az eset áll fenn, előbb-utóbb el fog hangozni az a mondat, ami aztán napi szintű gyakoriságúvá válik (természetesen az Édes Mostoha háta mögött, kizárólag neked címezve):

„Csak a Kitesó miatt vagyok még vele. Nem akarom, hogy Kistesó is úgy járjon, mint te, hogy apa/anya nélkül kelljen felnőnie. ….”

Miből tudhatod, hogy ez nem más, mint az te elidegenítésedre való törekvés, és egy jól álcázott érzelmi manipuláció, ami ellened irányul? Amint ezt meghallod, azonnal lelkiismeret-furdalásod van, ugye? És azonnal felébred benned a Kistesót védelmező ösztönöd is, ugye? Mivel hallod az egyre sűrűbb veszekedéseket, azonnal elkezded az Édes Mostohát hibáztatni mindezért, ugye? … És amíg ezek az érzések kavarognak benned, nem jöhet elő az a de já vous érzés, hogy ezt már egyszer átélted. Az sem jut eszedbe, hogy ha még így is volna, egy egészséges szülő mindezt nem a gyermekével beszéli meg, mert a természetes szülői óvó-védő reflex nem engedi meg a szülnek, hogy egy őt érő érzelmi traumába bevonja a gyermekét. Ha ez így is volna, akkor vagy terapeutát keres egy egészséges szülő, vagy a barátainak önti ki a szívét. De semmiképpen sem a gyermekének, de tovább megyek: semmiképpen sem kényszeríti az ő esetleges rossz döntéséért a gyerekét a bűnbak szerepkörébe. …

Összességében jól láthatjuk, Kedveseim, hogy ha ez a mondat elhangzik, elindult a PAS. Csakhogy most már két PAS célszemély van – egyszerre - a gyermek életében: a különélő szülő és az Édes Mostoha együtt. Az a gyermek, akinek a fenti szülői mondatokat kell hallgatnia, egyszerre kezdi gyűlölni mindkét, szülői szerepet betöltő embert az életében, miközben lelkiismert-furdalása is keletkezik a Kistesóval szemben. Ha pedig ezek az érzelmek összeadódnak, a családjából való kirekesztését eredményezi, amit ő kivitelez, saját magának. Hiszen minden miatta van. Minden rossz azért történik, mert ő van, létezik, él. Hát nem akar tovább élni, hogy mindenkinek jobb legyen. … Gondolatait megtartja magának, el- és kibeszélni nem tudja senkinek, csak őrli magát. Súlyos fokú étkezési- és alvási zavara van már, amit a PAS induktor természetesen nem kezd el szakorvossal vizsgáltatni, mert észre sem veszi. Orvoshoz már csak az utolsó utáni pillanatban viszi gyermekét, akkor is csak abban az esetben, ha erre egy idegen, kívülálló figyelmezteti (vagy őt magát, vagy a gyermeket).

Ha mindezek ellenére még ez sem történik meg, akkor a gyermeknek, mivel nincs a megküzdéshez eszköztára, és észre sem veszi, hogy őt folyamatos és szünet nélküli érzelmi manipulációknak teszik ki, de rágja magát szüntelen, nem marad más lehetősége, mint az öngyilkosság, vagy az, hogy hozzányúl a droghoz, és tompítani kezdi lelke fájdalmát, ha túlélésre játszik. …

Az ilyen élethelyzeteket az addigra már PAS célszemélyként előléptetett Édes Mostoha nem bírja sokáig, és előbb-utóbb kiszáll. A PAS induktor azonnal előadja a nagydíjas Mártír-alakítását, tovább manipulálva érzelmileg gyermekét, tulajdonképpen közölve azt, hogy innentől kezdve ő lesz az érzelmi pótlék a PAS induktor életében. Az ilyen PAS induktorok soha többé nem alakítanak ki hosszabb párkapcsolatot, mert elfárasztja őket a PAS két irányba történő kivitelezése. A külvilág felé pedig mindezt úgy kommunikálja le: Mindezt a gyermekeiért teszi. … És a gyermeknek egyre nagyobb lelkiismeret-furdalása van már, mert innentől kezdve még azt is az ő felelősségéhez írta a saját szülője: tulajdonképpen a gyermek tehet arról, hogy elrontotta szülője életét. …

Az olyan Édes Mostohákkal, akikkel a PAS induktor törekvéseinek következtében szakad meg a kapcsolatotok, Drágáim, nincs kapcsolattartási jogotok. A gyermekvédelmi törvény ezt a jogot egész egyszerűen nem ismeri. Ez pedig azt jelenti: ha saját indíttatásból nem akartok találkozni sem a különélő szülőtökkel, sem pedig az elüldözött Édes Mostohátokkal, akkor, tulajdonképpen nincs kihez érzelmi vígaszért fordulnotok. A PAS induktor a ti érzelmeitekből táplálkozik, így hozzá sem tudtok fordulni vígaszért. Nem is tehetitek, hiszen folyamatosan olyan érzelmi légkört, helyzeteket teremt számotokra, amelyekben nektek kutya kötelességetek őt vigasztalni azért, mert „ti elrontottátok” az ő életét.

Ez bizony egy ordas nagy hazugság, Drágáim, melynek pontosan a fordítottja igaz: ő rombolta szét a ti életeteket – csak ezt ti még nem látjátok, mert port hint a szemetekbe a rátok kiterjesztett önsajnálatával.

Talán így most már érthetőbb, miért állítom azt, hogy a PAS, azaz: a szülői elidegenítés tulajdonképpen nem más, mint súlyos fokú gyermekbántalmazás. Már eddig is e folyamat többféle aspektusáról beszéltem nektek, de ennél jóval több is van még. Fogok még erről írni nektek a későbbiek folyamán.

Aranyoskáim!

Természetesen, és szerencsére, nem minden válást követi a PAS. Egészséges szülőnek ugyanis meg sem fordul a fejében, hogy nektek ártson, titeket bántson, vagy egyáltalán az, hogy titeket, eszközként, a saját céljai elérése érdekében fel- és kihasználjon. Miért nem írok ezekről az esetekről is? Egyrészt, mert nagyon ritka, és, sajnos, egyre ritkább. Másrészt azért, mert azoknak a társaitoknak van szüksége arra, hogy képessé váljanak megérteni, mi történik velük, és körülöttük, akik már egyre súlyosabb fokú étkezési- és alvászavarral küzdenek. Annak érdekében kell, hogy megértsék: nem ők a hibásak, hogy ne válasszák sem a droghasználatot, sem az öngyilkosságot, menekülő útvonalként, szorult helyzetükből.

Ha úgy érzitek, PAS-nak vagytok kitéve, jelezzétek ezt a gyámhivatalnál, akkor, amikor meghallgatnak titeket, vagy a felügyelt kapcsolattartásokon akár a különélő szülőtöknek, akár a jelen lévő gyermekvédelmis munkatársnak. Azt, sajnos, még a szülők sem igazán tudják, hogy a felügyelt kapcsolattartás azért jelent felügyelt kapcsolattartást, hogy azon végig jelen legyen egy gyermekvédelmi munkatárs, illetve, ha ő nem, akkor egy gyermekpszichológus. Mégpedig annak érdekében, hogy jegyzőkönyvet készíthessen arról mit lát, és mit tapasztal a ti és különélő szülőtök kapcsolatára vonatkozóan. Majd ezt a jegyzőkönyvet fel is kell terjesztenie a gyámhivatalhoz (vagy a bírósághoz, attól függően, ki rendelte el a felügyelt kapcsolattartást).

Csakhogy napjainkban a gyermekvédelem a felügyelt kapcsolattartást akként értelmezi, hogy kijelöl egy helységet, és kész, mossa kezeit. Aztán, hasraütésszerűen gyárt egy jegyzőkönyvet, mert az alaki-formai követelményeknek meg kell felelnie, hogy ne érhesse szó a ház elejét. Hogy veletek mi lesz, például akkor, ha egy bántalmazó szülővel kényszerítenek titeket kapcsolattartásra, az a kutyát nem érdekli. Ez az oka annak, hogy a hatóságoktól ti magatok nehezen, vagy egyáltalán nem kaphattok segítséget, ha bajban vagytok, annak ellenére sem, hogy törvény írja elő: 12 éves korotoktól önállóan, saját jogotokon indíthattok hatósági eljárást. … Hazánk gyermekvédelmi gyakorlatában ez az alapvető jogotok csak elméleti jognak minősül, a szakmaiatlan és empátiahiányos hozzáállás miatt. De ez is egy külön levél témája lesz majd.

Szóval, csak azt szerettem volna mondani, Drágáim, hogy ha úgy érzitek: egy PAS induktor ármánykodásainak vagytok kitéve, akkor keressétek meg az iskolapszichológust, aki segíteni tud nektek a megértésben, a megküzdésben és a feldolgozásban. Ez az egyetlen olyan személyközi kapcsolatotok, amire a PAS induktornak nincs sem rálátása, sem befolyása, így manipulálni sem tudja azt. S ha nem számoltok be róla a PAS induktornak (a saját érdeketekben), akkor tudomása sem lesz erről, így nem tudja tönkretenni ezt a kapcsolatotokat, tekintve, hogy addigra már az összes személyközi kapcsolatotokat szétzúzta.

(Azt mondod nem igaz? Akkor gondolj vissza arra, hogy a PAS induktornak mindig akkor van a legnagyobb lelki fájdalma, ha te boldog vagy a szerelemben. Mit eredményez ez? Igen. A szerelem egy ideig türelmesen várni fog rád, amíg te vígasztalod a PAS induktorodat. Aztán, ha nem győz rád várni, továbblép. Minél több ilyen eset előfordult, annál biztosabb lehetsz abban, hogy a szándékos tönkretételed zajlik, a tudtodon és beleegyezéseden kívül. Ugyanez vonatkozik az öribarik és öribarinők elvesztésére is. Mert a PAS induktor akkor érzi jól magát, ha te ki vagy neki szolgáltatva, egyedül ő rendelkezhet veled és feletted, ergo: nincs menekülési útvonalad.)

Ha csak azt kérdezed meg az iskolapszichológustól, hogy hazudtam-e neked ebben (és az ehhez kapcsolódó, előző) levelemben, már akkor is jó úton jársz. Tedd meg ezt, nagyon kérlek! Annak érdekében, hogy egyenesbe jöhess önmagaddal. Tudnod kell, ugyanakkor azt is: ha erről a PAS induktorodat kérdezed, első reakcióként idegessé válik, majd győzködni kezd arról, hogy szellemi fogyatékos vagyok, és ártani szeretnék neked. Végül, a jól bevált módszereivel meg fog győzni arról: hazudtam neked. Egy szónak is száz a vége: keresd és kérdezd az iskolapszichológust. Tőle elfogulatlan és igaz válaszra számíthatsz.

Szeretettel ölel titeket:

Öreganyus

Előzmény:

A felnőttek rafinációja ...

Kapcsolódó leveleim:

Bor és víz ...

Hogyan történik az elidegenítésed? - 1. rész

Hogyan történik az elidegenítésed? - 2. rész, avagy: Utad egy párhuzamos univerzumba ...

Hogyan történik az elidegenítésed? - 3. rész, avagy: Kiút a párhuzamos univerzumból ....

 

Ha várod a következő történetet, akkor, kérlek, like-old a Nádfedeles blog Facebook oldalát,ide kattintva,  Ott kerül megosztásra elsőként. Ha elégedett vagy a tartalommal, like-olhatod, és meg is oszthatod, ha időd, és kedved engedi. Ha pedig átviszed a tartalmat egy másik blogra, kérlek, linkelj vissza.